Chao Yu (于超)


I'm currently a Ph.D. student in Tsinghua University, supervised by Prof. Yu Wang.

Contact

Address: Tsinghua University, Shuangqing Building
Email: yc19☺mails·NOSPAMMINGtsinghua·edu·cn
Phone: 15652601306

Selected Publications


Preprints

  • Chao Yu, Akash Velu, Eugene Vinitsky, Yu Wang, Alexandre Bayen, Yi Wu, The Surprising Effectiveness of MAPPO in Cooperative Multi-Agent Games , in https://arxiv.org/abs/2103.01955, 2021. pdf

Conference Papers

  • Wei Fu, Chao Yu, Yun fei Li, Yi Wu, Unlocking the Potential of MAPPO with Asynchronous Optimization , in CAAI International Conference on Artificial Intelligence (CICAI), 2021.
  • Zhenggang Tang*, Chao Yu(*equal contribution), Boyuan Chen, Huazhe Xu, XiaolongWang, Fei Fang, Simon Du, Yu Wang, Yi Wu, Discovering Diverse Multi-agent Strategic Behavior Via Reward Randomization , in International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021.
  • Jincheng Yu, Zhilin Xu, Shulin Zeng, Chao Yu, Jiantao Qiu, Chaoyang Shen, Yuanfan Xu, Guohao Dai, Yu Wang and Huazhong Yang, INCA: INterruptible CNN Accelerator for Multi-tasking in Embedded Robots , in Design Automation Conference (DAC), 2020. pdf slide
  • Chao Yu, Akash Velu (*equal contribution), Eugene Vinitsky, Yu Wang, Alexandre Bayen, Yi Wu, Benchmarking Multi-agent Deep Reinforcement Learning Algorithms , in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020.
  • Jincheng Yu, Feng Gao, Jianfei Cao, Chao Yu, Zhaoliang Zhang, Zhengfeng Huang, Yu Wang and Huazhong Yang, CNN-based Monocular Decentralized SLAM on embedded FPGA , to appear in Reconfigurable Architectures Workshop, 2020. pdf
  • Bo Xiong, Fangshi Wang, Chao Yu, Fei Qiao, Xin-Jun Liu, Long-Sighted Imitation Learning for Partially Observable Control , in International Conference on Control and Robot Technology, 2019.
  • Chao Yu, ZuXin Liu, Xin-Jun Liu, Fei Qiao, Yu Wang, Fugui Xie, Qi Wei, Yi Yang, A DenseNet feature-based loop closure method for visual SLAM system , in IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO), 2019.
  • Chao Yu, Zuxin Liu, Xin-Jun Liu, Fugui Xie, Qiao Fei, DS-SLAM: A Semantic Visual SLAM towards Dynamic Environments , in IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2018.
  • Chao Yu, Xin-Jun Liu, Fei Qiao, Fugui Xie, Multi-robot coordination for high-speed pick-and-place tasks , in IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO), 2017.

copyright 2021 © NICS Lab of Tsinghua University