Zhenhua Zhu (朱振华)


Zhenhua Zhu is a Ph.D. student in the Department of Electronic Engineering, Tsinghua University. He received a BS in the Dept. of EE, Tsinghua University, 2018. His research interests include memristor and Processing-In-Memory.

Contact

Address: Room 4-205, Rohm Building, Tsinghua University, Beijing, China
Email: zhuzhenhNOSPAMMING18☺mails·tsinghua·edu·cn
Phone: 178888833495

Selected Publications


Journal Articles

 • Xuefei Ning, Guangjun Ge, Wenshuo Li, Zhenhua Zhu, Yin Zheng, Xiaoming Chen, Zhen Gao, Yu Wang, Huazhong Yang, FTT-NAS: Discovering Fault-Tolerant Neural Architecture , to appear in TODAES, 2021. pdf
 • Liying Xu, Rui Yuan, Zhenhua Zhu, Keqin Liu, Zhaokun Jing, Yimao Cai, Yu Wang, Yuchao Yang, Ru Huang, Memristor-Based Efficient In-Memory Logic for Cryptologic and Arithmetic Applications , in Advanced Materials Technologies, vol.4, No.7, 2019, pp.1900212. pdf
 • Ming Cheng, Lixue Xia, Zhenhua Zhu, Yi Cai, Yuan Xie, Yu Wang, Huazhong Yang, TIME: A Training-in-memory Architecture for RRAM-based Deep Neural Networks , to appear in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2019. pdf

Conference Papers

 • Kaizhong Qiu; Zhenhua Zhu; Yi Cai; Hanbo Sun; Yu Wang; Huanzhong Yang, MNSIM-TIME: Performance Modeling Framework for Training-In-Memory Architectures , in 2021 IEEE 3rd International Conference on Artificial Intelligence Circuits and Systems (AICAS), 2021. pdf
 • Yitu Wang, Zhenhua Zhu, Mingyuan Ma, Fan Chen, Guohao Dai, Yu Wang, Hai “Helen” Li, Yiran Chen, ReRec: In-ReRAM Acceleration with Access-Aware Mapping for Personalized Recommendation , to appear in IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), 2021.
 • Hanbo Sun, Zhenhua Zhu, Yi Cai, Xiaoming Chen, Yu Wang, Huazhong Yang, An Energy-Efficient Quantized and Regularized Training Framework For Processing-In-Memory Accelerators , in The 25th Asia and South Pacific Design Automation Conference(ASP-DAC 2020), 2020. pdf
 • Minhui Zou, Zhenhua Zhu, Yi Cai, Junlong Zhou, Chengliang Wang, Yu Wang, Security Enhancement for RRAM Computing System through Obfuscating Crossbar Row Connections , in Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2020. pdf
 • Zhenhua Zhu, Hanbo Sun, Kaizhong Qiu, Lixue Xia, Gokul Krishnan, Guohao Dai, Dimin Niu, Xiaoming Chen, X. Sharon Hu, Yu Cao, Yuan Xie, Yu Wang, Huazhong Yang, MNSIM 2.0: A Behavior-Level Modeling Tool for Memristor-based Neuromorphic Computing Systems , to appear in Great Lakes Symposium on VLSI (GLSVLSI), 2020. pdf
 • Jilan Lin, Zhenhua Zhu, Yu Wang, Yuan Xie, Learning the Sparsity for ReRAM: Mapping and Pruning Sparse Neural Network for ReRAM based Accelerator , in Proceedings of the 24th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2019. pdf
 • Zhenhua Zhu, Hanbo Sun, Yujun Lin, Guohao Dai, Lixue Xia, Song Han, Yu Wang, Huazhong Yang, A Configurable Multi-Precision CNN Computing Framework Based on Single Bit RRAM , in Design Automation Conference (DAC), 2019, pp.56. pdf slide
 • Zhenhua Zhu, Mingyuan Ma, Jialong Liu, Liying Xu, Xiaoming Chen, Yuchao Yang, Yu Wang and Huazhong Yang, A General Logic Synthesis Framework for Memristor-based Logic Design , to appear in IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), 2019. pdf
 • Yi Cai, Tianqi Tang, Lixue Xia, Ming Cheng, Zhenhua Zhu, Yu Wang, Huazhong Yang, Training Low Bitwidth Convolutional Neural Networks on RRAM , in Proceedings of the 23rd Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2018, pp.117-122. pdf
 • Jilan Lin, Lixue Xia, Zhenhua Zhu, Hanbo Sun, Yi Cai, Hui Gao, Ming Cheng, Xiaoming Chen, Yu Wang and Huazhong Yang, Rescuing Memristor-based Computing with Non-linear Resistance Levels , in DATE 2018, 2018, pp.407-412. pdf
 • Zhenhua Zhu, Jilan Lin, Ming Cheng, Lixue Xia, Hanbo Sun, Xiaoming Chen, Yu Wang and Huazhong Yang, Mixed Size Crossbar based RRAM CNN Accelerator with Overlapped Mapping Method , in IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), 2018. pdf slide
 • Ming Cheng, Lixue Xia, Zhenhua Zhu, Yi Cai, Yuan Xie, Yu Wang, Huazhong Yang, TIME:A Training-in-memory Architecture for Memristor-based Deep Neural Network , in Design Automation Conference (DAC), 2017, pp.26:1-26:6. pdf slide

copyright 2021 © NICS Lab of Tsinghua University