Boxun Li (李伯勋)


Boxun Li received his B.S. degree in Tsinghua University, China in 2013. He is currently a master student in Research Institute of Circuits And Systems, Dept. of E.E, Tsinghua University, supervised by Prof. Yu Wang. His research mainly focused on Energy Efficient Hardware Computing System Design, and Brain Inspired Computing System on Emerging Devices

Contact

Email: lbx13☺mailsNOSPAMMING·tsinghua·edu·cn

Selected Publications


Journal Articles

 • Xiaoming Chen, Lin Wang, Boxun Li, Yu Wang, Xin Li, Yongpan Liu, Huazhong Yang, Modeling Random Telegraph Noise as a Randomness Source and Its Application in True Random Number Generation , in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems , 2016, pp.1435-1448. pdf
 • Xiaoming Chen, Boxun Li, Yu Wang, Yongpan Liu, Huazhong Yang, A Unified Methodology for Designing Hardware Random Number Generators Based on Any Probability Distribution , in IEEE Transactions on Circuits and Systems II (IEEE TCAS-II), vol.63, No.8, 2016, pp.783-787. pdf
 • Boxun Li, Peng Gu, Yi Shan, Yu Wang, Yiran Chen, Huazhong Yang, RRAM-based Analog Approximate Computing , in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), vol.34, No.12, 2015, pp.1905-1917. pdf

Conference Papers

 • Jiantao Qiu, Jie Wang, Song Yao, Kaiyuan Guo, Boxun Li, Erjin Zhou, Jincheng Yu, Tianqi Tang, Ningyi Xu, Sen Song, Yu Wang, Huazhong Yang, Going Deeper with Embedded FPGA Platform for Convolutional Neural Network , in ACM International Symposium on FPGA, 2016, pp.26-35. pdf slide
 • Peng Gu, Boxun Li, Tianqi Tang, Shimeng Yu, Yu Cao, Yu Wang, Huazhong Yang, Technological Exploration of RRAM Crossbar Array For Matrix-Vector Multiplication , in Proceedings of the 20th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2015, pp.106-111. pdf
 • Boxun Li, Lixue Xia, Peng Gu, Yu Wang, and Huazhong Yang, Merging the interface: Power, area and accuracy co-optimization for RRAM crossbar-based mixed-signal , in 52nd ACM/EDAC/IEEE Design Automation Conference (DAC), 2015, pp.13:1-13:6. pdf
 • Xiaoxiao Liu, Mengjie Mao, Beiye Liu, Boxun Li, Hao Jiang, Yu Wang, Mark Barnell, Qing Wu, J. Joshua, Reno: A Highly-efficient Reconfigurable Neuromorphic Computing Accelerator Design , in 52nd ACM/EDAC/IEEE Design Automation Conference (DAC), 2015, pp.1-6. pdf
 • Tianqi Tang, Lixue Xia, Boxun Li, Rong Luo, Yu Wang, Yiran Chen, Huangzhong Yang, Spiking Neural Network with RRAM : Can We Use it for Real-World Application? , in Proceedings of the Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2015, pp.860-865. pdf
 • Sicheng Li, Chunpeng Wu, Boxun Li, Yu Wang, Qinru Qiu and Hai Li, FPGA Acceleration for Recurrent Neural Network Language Model , in Proceedings of the IEEE 23rd Annual International Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines (FCCM), 2015, pp.111-118. pdf
 • Yung-Hsiang Lu, Alan M. Kadin, Alexander C. Berg, Thomas M. Conte, Erik P. DeBenedictis, Rachit Garg, Ganesh Gingade, Bichlien Hoang, Yongzhen Huang, Boxun Li, Jingyu Liu, Wei Liu, Huizi Mao, Junran Peng, Tianqi Tang, Elie K. Track, Jingqiu Wang, Tao Wang, Yu Wang, Jun Yao, Rebooting Computing and Low-Power Image Recognition Challenge , in IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), 2015, pp.927-932. pdf
 • Boxun Li, Yuzhi Wang, Yu Wang, Yiran Chen, Huazhong Yang, Training itself: Mixed-signal training acceleration for memristor-based neural network. , in Proceedings of the 19th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2014, pp.361-366. pdf
 • Boxun Li, Yu Wang, Yiran Chen, Hai Helen Li, Huazhong Yang, ICE: inline calibration for memristor crossbar-based computing engine , in Proceedings of the Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2014, pp.1-4. pdf
 • Yu Wang, Boxun Li, Rong Luo, Yiran Chen, Ningyi Xu, Huazhong Yang, Energy efficient neural networks for big data analytics , in Proceedings of the Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2014, pp.1-2. pdf
 • Boxun Li, Erjin Zhou, Bo Huang, Jiayi Duan, Yu Wang, Ningyi Xu, Jiaxing Zhang, Huazhong Yang, Large Scale Recurrent Neural Network on GPU , in Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 2014, pp.4062 - 4069. pdf
 • Boxun Li, Yi Shan, Miao Hu, Yu Wang, Yiran Chen, Huazhong Yang, Memristor-based approximated computation , in Proceedings of the International Symposium on Low Power Electronics and Design (ISLPED), 2013, pp.242-247. pdf

copyright 2021 © NICS Lab of Tsinghua University