Guohao Dai (戴国浩)


Guohao Dai is currently a postdoctoral researcher in the Department of Electronic Engineering, Tsinghua University, Beijing, China. Guohao’s research mainly focuses on graph computing, hardware virtualization, heterogeneous hardware computing, cloud computing, and etc.

Contact

Address: 4-101, Rohm Building, Tsinghua University, Beijing, China
Email: daigNOSPAMMINGuohao☺mail·tsinghua·edu·cn
Phone: +86-152O152O467

Selected Publications


Preprints

 • Yukuo Cen, Zhenyu Hou, Yan Wang, Qibin Chen, Yizhen Luo, Xingcheng Yao, Aohan Zeng, Shiguang Guo, Peng Zhang, Guohao Dai, Yu Wang, Chang Zhou, Hongxia Yang, Jie Tang, CogDL: An Extensive Toolkit for Deep Learning on Graphs , in https://arxiv.org/abs/2103.00959, 2021.
 • Shulin Zeng, Guohao Dai, Hanbo Sun, Kai Zhong, Guangjun Ge, Kaiyuan Guo, Yu Wang, Huazhong Yang, Enabling Efficient and Flexible FPGA Virtualization for Deep Learning in the Cloud , in http://arxiv.org/abs/2003.12101, 2020. pdf
 • Guyue Huang, Guohao Dai, Yu Wang and Huazhong Yang, GE-SpMM: General-purpose Sparse Matrix-Matrix Multiplication on GPUs for Graph Neural Networks , in https://arxiv.org/abs/2007.03179, 2020. pdf

Journal Articles

 • Guohao Dai, Tianhao Huang, Yuze Chi, Jishen Zhao, Guangyu Sun, Yongpan Liu, Yu Wang, Yuan Xie, Huazhong Yang, GraphH: A Processing-in-Memory Architecture for Large-scale Graph Processing , to appear in IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (TCAD), vol.38, No.4, 2019, pp.640-653. pdf
 • Guohao Dai, Tianhao Huang, Yu Wang, Huazhong Yang, John Wawrzynek, HyVE: Hybrid Vertex-Edge Memory Hierarchy for Energy-Efficient Graph Processing , in IEEE Transactions on Computers (ToC), vol.68, No.8, 2019, pp.1131-1146. pdf

Conference Papers

 • Jincheng Yu, Zhilin Xu, Shulin Zeng, Chao Yu, Jiantao Qiu, Chaoyang Shen, Yuanfan Xu, Guohao Dai, Yu Wang and Huazhong Yang, INCA: INterruptible CNN Accelerator for Multi-tasking in Embedded Robots , in Design Automation Conference (DAC), 2020. pdf slide
 • Shulin Zeng, Guohao Dai, Hanbo Sun, Kai Zhong, Guangjun Ge, Kaiyuan Guo, Yu Wang, Huazhong Yang, Enabling Efficient and Flexible FPGA Virtualization for Deep Learning in the Cloud , to appear in International Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines (FCCM), 2020. pdf
 • Ziqian Wan, Guohao Dai, Yun Joon Soh, Jishen Zhao, Yu Wang, An Order Sampling Processing-in-Memory Architecture for Approximate Graph Pattern Mining , to appear in Great Lakes Symposium on VLSI (GLSVLSI), 2020.
 • Zhenhua Zhu, Hanbo Sun, Kaizhong Qiu, Lixue Xia, Gokul Krishnan, Guohao Dai, Dimin Niu, Xiaoming Chen, X. Sharon Hu, Yu Cao, Yuan Xie, Yu Wang, Huazhong Yang, MNSIM 2.0: A Behavior-Level Modeling Tool for Memristor-based Neuromorphic Computing Systems , to appear in Great Lakes Symposium on VLSI (GLSVLSI), 2020. pdf
 • Tianyu Fu, Ziqian Wan, Guohao Dai, Yu Wang, Huazhong Yang, LessMine: Reducing Sample Space and Data Access for Dense Pattern Mining , to appear in IEEE High Performance Extreme Computing Conference (HPEC), 2020. pdf
 • Jingbo Hu, Guohao Dai, Yu Wang, Huazhong Yang, GraphSDH: A General Graph Sampling Framework with Distribution and Hierarchy , to appear in IEEE High Performance Extreme Computing Conference (HPEC), 2020. pdf slide
 • Guyue Huang, Guohao Dai, Yu Wang and Huazhong Yang, GE-SpMM: General-purpose Sparse Matrix-Matrix Multiplication on GPUs for Graph Neural Networks , to appear in The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis (SC), 2020.
 • Guohao Dai, Tianhao Huang, Yu Wang, Huazhong Yang, John Wawrzynek, GraphSAR: A Sparsity-Aware Processing-in-Memory Architecture for Large-Scale Graph Processing on ReRAMs , in Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 2019, pp.120-126. pdf
 • Kun Wu, Guohao Dai, Xing Hu, Shuangchen Li, Xinfeng Xie, Yu Wang, Yuan Xie, Memory-Bound Proof-of-Work Acceleration for Blockchain Applications , in Design Automation Conference (DAC), 2019, pp.177.
 • Zhenhua Zhu, Hanbo Sun, Yujun Lin, Guohao Dai, Lixue Xia, Song Han, Yu Wang, Huazhong Yang, A Configurable Multi-Precision CNN Computing Framework Based on Single Bit RRAM , in Design Automation Conference (DAC), 2019, pp.56. pdf slide
 • Qijing Huang, Christopher Yarp, Sagar Karandikar, Nathan Pemberton, Benjamin Brock, Liang Ma, Guohao Dai, Robert Quitt, Krste Asanovic, John Wawrzynek Publication date 2019/11, Centrifuge: Evaluating full-system HLS-generated heterogeneous-accelerator SoCs using FPGA-Acceleration , in IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD), 2019, pp.1-8.
 • Tianhao Huang, Guohao Dai, Yu Wang and Huazhong Yang, HyVE: Hybrid Vertex-Edge Memory Hierarchy for Energy-Efficient Graph Processing , in Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2018, pp.973-978. pdf
 • Guohao Dai, Tianhao Huang, Yu Wang, Huazhong Yang, John Wawrzynek, NewGraph: Balanced Large-scale Graph Processing on FPGAs with Low Preprocessing Overheads , in International Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines (FCCM), 2018, pp.208-208. pdf
 • Gushu Li, Guohao Dai, Shuangchen Li, Yu Wang, Yuan Xie, GraphIA: An In-situ Accelerator for Large-scale Graph Processing , in International Symposium on Memory Systems (MEMSYS), 2018, pp.79-84. pdf
 • Guohao Dai, Tianhao Huang, Yuze Chi, Ningyi Xu, Yu Wang, Huazhong Yang, ForeGraph: Exploring Large-scale Graph Processing on Multi-FPGA Architecture , in ACM International Symposium on FPGA (FPGA), 2017, pp.217-226. pdf slide
 • Guohao Dai, Yuze Chi, Yu Wang, Huazhong Yang, FPGP: Graph Processing Framework on FPGA , in ACM International Symposium on FPGA (FPGA), 2016, pp.105-110. pdf slide
 • Yubin Li, Yuliang Sun, Guohao Dai, Qiang Xu, Yu Wang, Huazhong Yang, Approximate Frequent Itemset Mining for Streaming Data on FPGA , in International Conference on Field-Programmable Logic and Applications (FPL), 2016, pp.1-4. pdf
 • Yuze Chi, Guohao Dai, Yu Wang, Guangyu Sun, Guoliang Li, Huazhong Yang, NXgraph: An Efficient Graph Processing System on a Single Machine , in IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE), 2016, pp.409-420. pdf slide
 • Yubin Li, Yuliang Sun, Guohao Dai, Yuzhi Wang, Jiacai Ni, Yu Wang, Guoliang Li, Huazhong Yang, A Self-aware Data Compression System on FPGA in Hadoop , in International Conference on Field-Programmable Technology (FPT), 2015, pp.196-199. pdf
 • Guohao Dai, Yi Shan, Fei Chen, Yu Zhang, Yu Wang, Kun Wang and Huazhong Yang, Online Scheduling for FPGA Computation in the Cloud , in International Conference on Field-Programmable Technology (FPT), 2014, pp.330-333. pdf
 • Sitao Huang, Guohao Dai, Yuliang Sun, Zilong Wang, Yu Wang, Huazhong Yang, DTW-Based Subsequence Similarity Search on AMD Heterogeneous Computing Platform , in IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications & IEEE International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing (HPCCEUC), 2013, pp.1054-1063. pdf

copyright 2021 © NICS Lab of Tsinghua University